گروه 3faz

دانلود آهنگ نوستالژیک سعید کرمانی ذلیل مرده( ۳faz )

جیگر خودمی ذلیل مرده

آهنگ سعیدکرمانی سینا مانستر علی وبستر شاهین هدلس

گروه سه فاز به همراه سعید کرمانی

جیگر خودمی ذلیل مرده

به به چه هوای خوبیه میچسبه کباب کوبیده

کوچولو من تورو میخوام با اون موهای سرخ و لبای ژولیده