بنر سایت نوستالژیک

Tag Archives: پسربچه بامزه اول مهر درس که خیلی خوبه

پسربچه ای که در اول مهر ۹۷ سوژه شد

درس که خیلی خیلی خوبه حیاط خوبه این خوبه اون خوبه

ویدئوی نوستالژیک پسربچه ای که روز اول مهر به مدرسه رفته  😀 

خبرنگار ازش میپرسه مدرسه خوبه ؟؟؟

پسربچه : درس که خیلی خیلی خوبه ، هیییییی  حیاط خوبه  این خوبه اون خوبه  😀