ویکتور هوگو بینوایان

دانلود رمان بینوایان رایگان ( اثر ویکتور هوگو )

دانلود رمان نوستالژیک بینوایان رایگان ( اثر ویکتور هوگو )

دانلود کتاب رمان ژان والژان و کوزت به صورت Pdf

کتاب بینوایان  سیمای مردم فرانسه در قرن نوزدهم است چهرهی چند قهرمان در بینوایان برجسته تر ترسیم شده‌است از جمله آن ژان والژان. او مرد میانسال خسته روانی است با نیم تنهٔ کهنه و شلواری وصله دار که پس از گذراندن نوزده سال زندان با اعمال شاقه ,پس از تمام شدن ایام محکومیت جایی برای رفتن ندارد و کسی پناهش نمی‌دهد حتی در لحظه‌ای حاضر می‌شود به زندان باز گردد ولی راهش نمی‌دهند.