مسعود سعیدی علیشمس سعیدکرمانی

مسعود سعیدی علیشمس سعیدکرمانی

مسعود سعیدی علیشمس سعیدکرمانی

دانلود اهنگ علیشمس مسعود سعیدی و سعیدکرمانی با نام انتقام

تو دیگه رویا شدی تو خواب کابوس سرد

تو تاریکیم دنبالتم با یه فانوس زرد

دیگه چقد بگم عاشقت بانوی من