مرثیه فیلم رسوایی 2

مداحی زیبای مهدی مختاری در فیلم رسوایی ۲

مداحی زیبای مهدی مختاری در فیلم رسوایی ۲

نوحه ای که در فیلم رسوایی ۲ از مسعود ده نمکی پخش شد.

مهدی مختاری ( رسوایی۲ )

چه حالیست  خبر چیست مگر کیست قدم رنجه نمودست به محشر

یگانه گوهر حضرت داور، الله اکبر … یا حضرت زهرا ، صدیقه اطهر

و مبهوت جلالش همه ناس ، پیچید به محشر همه جا عطر گل یاس