مداحی اربعین

کنار قدم های جابر ( مداحی برای اربعین )

کنار قدم های جابر ( مداحی برای اربعین )

دانلود مداحی برای پیاده روی اربعین از میثم مطیعی

کنار قدمهای جابر سوی نینوا رهسپاریم

ستون های این جاده را ما به شوق حرم می شماریم

اگر که خدا خواست بزودی دمشقیم

لبیک یابن زهرا