متن عرفان منتاژ

دانلود اهنگ مونتاژ عرفان ( ایت الترپ )

دانلود اهنگ مونتاژ عرفان ( ایت الترپ )

اهنگ مونتاژ عرفان و جی دال  از البوم آیت الترپ

اولین ترک از البوم ایت الترپ  با نام مونتاژ

میکوبه میکوبیم در بیار سپیده

سپیده و سارا و ساغر

بم میگه چهارتایی چهارده  سال فنمن