رپ سلمونی نرو با ما بد باش فقط

آهنگ سلمونی نرو با ما بد باش فقط هیچکس

دانلود آهنگ سلمونی نرو با ما بد باش فقط از سروش هیچکس

رپ سلمونی نرو با ما بد باش فقط هیچکس با لینک میستقیم

سلمونی نرو با ما بد باش فقط میزنیم کلتو باشی حتی کچل

فرق از وسط فرق از بغل قرمز مده میکنیم رنگم عوض

آهنگ رپ سروش لشکری و گروه زدبازی با نام سلمونی نرو  از سایت نوستالژیک دات ای ار