دی جی مریم اهنگ بگو اخه واسه چی

آهنگ بگو آخه واسه چی پیشم نمیای

دیجی مریم بگو اخه واسه چی

دانلود آهنگ بگو آخه واسه چی پیشم نمیای

اهنگ دی جی مریم بگو اخه واسه چی پیشم نمیای خوب من

اگه چشمات منو می خواست پشت پلکات نمی موندم

بگو آخه واسه ی چی پیشم نمیای خوب من 

مگه دوسم نداری منو نمیخوای خوب من