دورم کردن مفتمو ببرن گاد پوری

دیس گاد پوری به هیپهاپولوژیست | بزکش

دیس گادپوری به تتلو و هیپهاپولوزیست

دانلود دیس ترک گاد پوری به نام بزکش ( به هیپ هاپولوژیست و تتلو )

گادپوری در آهنگ جدید خودش که به نام بزکش منتشر شده امیرتتلو و هیپاپولوژیست رو دیس کرده،این آهنگ رو میتونید با لینک مستقیم از سایت دانلود کنید.

دورم کردن مفتمو ببرن ولی خب باخت نمیده بچه شمال