درگیری حبیب نورماگمدوف از زوایای مختلف

درگیری پایان بازی مک گریگور و حبیب نورماگمدوف ( دو زاویه جدید )

درگیری پایان بازی مک گریگور و حبیب نورماگمدوف ( دو زاویه جدید )

فیلم درگیری آخر بازی Ufc بین کانر مک گریگور و خبیب نورماگمدوف از زوایای مختلف

در پایان بازی Ufc بین مک گریگور ایرلندی و خبیب نورماگمدوف داغستانی  درگیری شدیدی رخ داد. شروع کننده این درگیری برنده این مسابقه  یعنی  خبیب نورماگمدوف بود که باعث تشنج در بین تماشاچیان و دست اندر کاران مسابقه شد. در این درگیری عده ای از افراد وارد رینگ شدند و با مشت و لگد کانر مک گریگور را زدند. خود حبیب نیز به بین مردم رفت و ایجاد درگیری کرد.فیلم این درگیری آخر بازی را برای شما از دو زاویه متفاوت و جذاب گذاشته ایم.