درگیری آخر مسابقه حبیب و مک گریگور

خلاصه بازی کانر مک گریگور و حبیب ( Ufc )

خلاصه بازی کانر مک گریگور و حبیب ( Ufc )

آخر مسابقه مک گریگور و حبیب ( حبیب نه تنها کانر را زد بلکه همه را زد 😀 )

در مسابقات MMa  حبیب و کانر مک گریگور  به مصاف هم رفتند که در این فایت زیبا و تاریخی در عین ناباوری حبیب نورماگمدوف توانست  حریف سرسخت خودش یعنی کانر مک گریگور را شکست دهد. این مسابقه جنجالی پایان خوبی نداشت ، حبیب بعد از بردن  کانر از بالای رینگ به بیرون پرید و یک سری از افراد را مورد ضرب و شتم قرار داد.

مسابقات Ufc  درگیری کانر مک گریگور از ایرلند جنوبی و حبیب نورماگمدوف ار داغستان