دانلود پادکست رادیو چهرازی قسمت شانزدهم ( پاییز )

دانلود رادیو چهرازی پاییز ( قسمت شانزدهم )

رادیو چهرازی قسمت پاییز ( جمشید و پاییز )

چرا همه رفتناشون رو میزارن واسه پاییز!؟ چرا پاییز هبشکی برنمیگرده!؟

نگاه نارنگیا رو نگاه نارنجیا رو …

پاییز همش شبه دیگه …!

رادیو چهرازی پادکستی است که در سال ۱۳۹۲ خورشیدی ضبط شد. ایده این است که گویی عده‌ای از بیماران آسایشگاه چهرازی (ابراهیم چهرازی) رادیویی ضبط می‌کنند.