بنر سایت نوستالژیک

Tag Archives: دانلود اهنگ گیلکی

امی کوچه دختران می سایه ر غش کونیدی

امی کوچه دختران می سایه ر غش کونیدی

دانلود اهنگ امی کوچه دختران می سایه ر غش کونیدی

آهنگ قدیمی و نوستالژیک فرامرز دعایی  امی کوچه دختران

خوشانه می واسی کر به اب و اتش زنیدی

می پرومارو جگر گوشه یم

کاشکی او روز نگفتی بیم تی ناز مره بیه

 

دانلود آهنگ گیلکی مسعود درویش عاشق تنها

روزان ابری شبان بارانیم من

دانلود آهنگ گیلکی مسعود درویش عاشق تنها

آهنگ مسعود درویش روزان ابری شبان بارانیم من

روزان ابری شبان بارانیم من ، تی چشمان میان زندانیم من

بگفتم با زبان بی زبانی ، بگو عشق بایه پا درمیانی

اا حرف من هزاران باز بگفتم ، تو کی تی عاشق کشتن نتانی