دافا قر بده کمرو حالا

دانلود آهنگ ارمین ۲afm رقص جامایکائی ( دافا )

دانلود آهنگ قدیمی ارمین ۲afm رقص جامایکائی

آهنگ نوستالژیک رقص جامایکائی از آرمین ۲afm

هی تو … گوش کن …

دافا کمرو بلرزونید حالا

هل بده بدنو از بالا  تا برسه به پاها

فاز ما با رقص جامایکائی چرخش بده کمرو تا با ما اینجایی

حرارت داره تنت تبت سیصدوسیه