حالا که میخوای بری نمیخواد بهم بگی عاشقمی یا منو خیلی دوسم داری