حالا آهنگ خونده آجیلی

دیس گروه آجیلی به زدبازی | حالا آهنگ خونده آجیلی

حالا آهنگ خونده آجیلی

دانلود آهنگ اجیلی از زدبازی و داستان دیس بازی این دو گروه

گروه آجیلی چنتا دختر بودن که با سامان تو رابطه بودن و بعد از تشکیل گروه زدبازی اوناهم لج کردنو با ۲ تا پسر دیگه یه گروه به اسم آجیلی درست کردن

آهنگ مهراد هیدن و سامان  به نام دیس اجیلی که مهراد زیرلاین اهنگ سامانو میخونه که میشه گفت در اصل اهنگ سامان بوده فقط …

موزیک دیس آجیلی جز اولین ترک های رپ فارسی میباشد و کاور آهنگ بدون من ( With Out Me  ) امینم نیز میباشد.