تو پراید محمدصادقی نشسته بودیم

تو پراید ممد صادقی نشسته بودیم ( طنز )

تو پراید ممد صادقی نشسته بودیم ( طنز )

دانلود روضه صداگذاری شده  پراید محمد صادقی ( طنز ) 😆 

این ویس رو براتون با سانسور گذاشتیم راحت گوش کنید. 😀

درسته همون قسمت اصلی رو حذف کردیم ولی میفهمید خودتون  😀

تو پراید ممد صادقی نشسته بودیم

گفت پراید بزن کنار ، زدم کنار …