تو برای من همون ترانه ای که بجز ما کسی باورش نداشت

آهنگ عجب گوهر کمیابی ست رفاقت

دانلود آهنگ گوگوش و مارتیک با نام رفاقت با لینک مستقیم

آهنگ گوگوش عجب گوهر کم یابی ست رفاقت به همراهی مارتیک

عجب گوهر کمیابی ست رفاقت هوای سرزمین و عطر خاکه

پر از حکایت کهنه شرابه پر از طراوت انگور و تاکه

تو برای من همون ترانه ای که بجز ما کسی باورش نداشت