تو این قصه اگه تو شهروندی واسم سخته پدرخونده بمونم