توی چلقوز به من خندیدی

آهنگ علیرسا دوربین ( توی چلغوز به من خندیدی )

دانلود آهنگ علیرسا دوربین ( توی چلغوز به من خندیدی )

آهنگ توی چلقوز به من خندیدی از علیرضا با لینک مستقیم

توی چلغوز به من خندیدی خره دوربینو نمیدیدی

ایشون اخراجه بفرما جانم  بفرما منزل سماغ بمک جونم

شما عزیزان می توانید آهنگ دوربین از علیرسا را که با همکاری نادر کوهستانی خوانده شده  را از سایت نوستاژیک دانلود کنید.