به او خوشگلا بگین سربه سرم نزارن

دانلود اهنگ فریدون فرزی بچه مامانی

دانلود آهنگ فریدون فرزی و افشین فرزی با نام بچه مامانی

به او خوشگلا بگین سربه سرم نزارن | همه شاباد می دانن که من شیتو دیوانم

امشو خانشان را به آتش میکشانم | خدا برسه به دادت کاری سرت میارم اسمت بره از یادت

دانلود آهنگ فریدون فرزی با نام بچه مامانی | فایل صوتی و Mp3