بالاخره با پولای خوردم یه خونه رو پیش خرید کردم جنوب شهر