بنر سایت نوستالژیک

Tag Archives: این دوده واست چه خوبه دایی

اهنگ این دودا واست چه خوبه دایی

خلسه تی دی همینجاست

دانلود آهنگ این دودا واست چه خوبه دایی خلسه

آهنگ خلصه و تی دی با نام همینجاست

پلو رد شدی خیالت نبود سوخته واست دل سیگارت هنوز

اگه مخت ولش بکنن مشکلو میکنی تو لا علفا گمش

اوضاع منم از قدیم همینه مث قافیه شدم بقلیم ردیفه

توی مخ توهم ترافیک شدید نشستی به فکر ترایی که زدی