بنر سایت نوستالژیک

Tag Archives: اومدم سرکوچتون در خونتون خونه نبودی

ساسی مانکن من رو بندریم رپ خوندم

من رو بندریم رپ خوندم

ساسی مانکن من رو بندریم رپ خوندم

دانلود آهنگ قدیمی ساسی مانکن  رپ بندری

ساسی مانکن  حسین مخته

حالا بامن باشو بامن پاشو با حرفاشو با اشکاشو

تلمی هلدان بیبی هلدان 

اومدم سرکوچتون در خونتون خونه نبودی