اهنگ هوا داره روشن میشه کاشکی بودم من الان پیشت دورچی