اهنگ من منم من نه منم شاه من

دانلود اهنگ رپ محسن کیایی فیلم مطرب

رپ محسن کیایی مطرب

رپ محسن کیایی در فیلم مطرب / ویدئو

من منم من نه منم  منم منم شاه من تخت طاووس منم دزد ناموس منم

حرف منم همون حرف توئه ولی بگو چجوری رسیدیم نقطه اولی

چجوری یه پلک زدیم همرمون گذشت چه جوریه نسلس که به باد رفت