اهنگ قدیمی ابلیس همه حالا

دانلود اهنگ همه حالا پیکا بالا

همه حالا پیکا بالا حصین

دانلود آهنگ حسین ابلیس و قدرت با نام همه حالا دستا بالا 

موزیک رپ قدیمی ابلیس و گروه ۰۵۱ با نام همه حالا پیکا بالا

همه ماها مستیم حالا | بازم مث هرشب ماها مسته مستیم

به اون بچه فنچا کاری نکن که بدازمت توگونی برنجا

گروه رپ ۰۵۱ یکی از گروه های رپ فارسی در قسمت شرق ایران و مشهد بود که حسین ابلیس ابتدا با این گروه مطرح شد.