اهنگ طنز سپیده Mp3

آهنگ سپیده ازون روز که بابام پژو خریده

آهنگ طنز سپیده از اون روز که بابام پژو خریده

دانلود اهنگ سپیده به صورت طنز و خنده دار  😆 

غروب شد باز خیالت به سرم زد سپیده بابام بازم تو گوش مادرم زد سپیده

نه یک شب نه دو شب هرشبو هرشب اینجا دعواس

سپیده ازون روز که بابام پژو خریده خونه ما یه روز خوش ندیده