اهنگ شغال هیچکس صاعقه

دانلود آهنگ هیچکس و شغال حواست باشه

هیچکس شغال صاعقه

دانلود آهنگ حواست باشه ( هیچکس ، شغال ، مفلس ، صاعقه )

شغال شخصیتی بود که حدود ۲۰ سال پیش توسط هیچکس ساخته شد.هیچکس صدای خود را تغییر میداد و با شخصیتی ساختگی به نام شغال همکاری میکرد.بعدها هیچکس شخصیت شغال را به رضا پیشرو سپرد و پیشرو بعد از پذشت ۱۸ سال در آلبوم نیروانا از آن استفاده کرد.