بنر سایت نوستالژیک

Tag Archives: امی کوچه دختران می سایه ر غش کونیدی

امی کوچه دختران می سایه ر غش کونیدی

امی کوچه دختران می سایه ر غش کونیدی

دانلود اهنگ امی کوچه دختران می سایه ر غش کونیدی

آهنگ قدیمی و نوستالژیک فرامرز دعایی  امی کوچه دختران

خوشانه می واسی کر به اب و اتش زنیدی

می پرومارو جگر گوشه یم

کاشکی او روز نگفتی بیم تی ناز مره بیه