امیر بیست سالشه اما الان سی ساله که داره تو آیین نامه رد میشه