آهنگ دستتو بستن دل بی دست و پا پوران

اهنگ دستتو بستن دل بی دستو پا پوران

دست تو بستن دل بی دست و پا

دانلود آهنگ دستتو بستن دل بی دستو پا پوران با متن آهنگ

دانلود آهنگ پوران دستتو بستن از فیلم بیقرار ایرج قادری

دستتو بستن دل بی دست و پا پاتو شکستن چی میخوای بینوا

گوشه این سینه باید دق کنی صبر و تحمل بطلب از خدا

اگه تو جون به سری من چه کنم !؟