بنر سایت نوستالژیک

Tag Archives: آهنگ خاطره انگیز مسعود درویش

دانلود آهنگ گیلکی مسعود درویش عاشق تنها

روزان ابری شبان بارانیم من

دانلود آهنگ گیلکی مسعود درویش عاشق تنها

آهنگ مسعود درویش روزان ابری شبان بارانیم من

روزان ابری شبان بارانیم من ، تی چشمان میان زندانیم من

بگفتم با زبان بی زبانی ، بگو عشق بایه پا درمیانی

اا حرف من هزاران باز بگفتم ، تو کی تی عاشق کشتن نتانی