آهنگ ادما منو نگاه میکردن خلسه

دانلود اهنگ ادما منو نگا میکردن از خلسه

آدما منو نگاه میکردن خلسه

دانلود آهنگ سپهر خلصه آدما منو نگاه میکردن

اهنگ ادما منو نگاه میکردن خلسه

آدما منو نگا میکردن عده ای هم صدا میکردن

من نزدیکامو دور انداختم روی سیاهیام نور انداختم

الان تنها رفیقم شده دودم باختم