بنر سایت نوستالژیک

Tag Archives: آتش پا استاتید ریکوریس

آهنگ نوستالژیک سعیدکرمانی مهداد ماف ضحاک

مهداد ماف ضحاک سعیدکرمانی

آهنگ نوستالژیک سعیدکرمانی مهداد ماف ضحاک

خواننده : سعیدکرمانی – ضحاک – ماف  از گروه اساتید و آتش پا    نام آهنگ : صحرای غم

اساتید و آتش پا  یکی از گروهای رپ فارسی بود که حدودا بین سالهای ۸۶ و ۸۷ فعالیت میکردند اعضای این گروه شاهین فلاکت  سعیدکرمانی  مهداد ماف و ضحاک بودند.