دانلود آهنگ گیلکی مسعود درویش عاشق تنها

دانلود آهنگ گیلکی مسعود درویش عاشق تنها

آهنگ مسعود درویش روزان ابری شبان بارانیم من

روزان ابری شبان بارانیم من ، تی چشمان میان زندانیم من

بگفتم با زبان بی زبانی ، بگو عشق بایه پا درمیانی

اا حرف من هزاران باز بگفتم ، تو کی تی عاشق کشتن نتانی

 

دانلود آهنگ روزان ابری شبان بارانیم من

دانلود آهنگ  روزان ابری شبان بارانیم من

Download Mp3


متن آهنگ مسعود درویش عاشق تنها

روزان ابری شبان بارانیم من

تی چشمان میان زندانیم من

بزه ای خنجره با بی وفایی

دوارستی مرا تنها بنه ای

ونال تنهایی تی جای بیگیره

می دیل ا خانه جا بی تو بیمیره

دانم روزی واگردی باز به خانه

ولی اون روز دانم که خیلی دیره

بگفتم با زبان بی زبانی

بگو عشق بایه پا درمیانی

اا حرف من هزاران باز بگفتم

تو کی تی عاشق کشتن نتانی

روزان ابری شبان بارانیم من

نانی بی تو چقد طوفانیم من

تمام عالم و آدم دانید کی

تی چشمان میان زندانیم من

باموم تی دست محکم تر بیگیرم

مر جرات بدی تا پر بیگیرم

تی چشمان رمز می دیوانگی بو

بدا دیوانه ی از سر بیگیرم

بگفتم با زبان بی زبانی

بگو عشق بایه پا درمیانی

اا حرف من هزاران باز بگفتم

تو کی تی عاشق کشتن نتانی

روزان ابری شبان بارانیم من

نانی بی تو چقد طوفانیم من

تمام عالم و آدم دانید کی

تی چشمان میان زندانیم من


ترجمه اهنگ گیلکی مسعود درویش

روزها ابری و شبها بارانی هستم

توی چشمات زندانی هستم

با بی وفایی خنجر زدی

دوباره منو تنها گذاشتی

نزار تنهایی جای تو رو بگیره

دل من بدون تو توی این خونه میمیره

 

میدونم یه روزی برمیگردی

ولی بدوم اون روز خیلی دیره

با زبون بی زبانی گفتم

عشق رو بگو بیاد پادرمیونی

این حرف رو هزاران بار بهت گفتم

که تو کسی که عاشقت هست رو نمیتونی بکشی


 

دیدگاه خود را بگذارید