تیرکمان سنگی یا تیرکمان قلابسنگی

یادش بخیر …

بچه که بودیم  نفری یدونه از این تیرکمون های سنگی داشتیم و توی کوچه ها میچرخیدیم بعضی وقتا همدیگه رو میزدیم بعضی وقتا چراغای تیربرق رو میزدیم  به تنها چیزی که کار نداشتیم شکار بود 😀 …بعضیامون کش تیرکمون که پاره میشد از دستکش ظرفشویی یا تیوب لاستیک به عنوان کش استفاده میکردیم.

تیرکمان سنگی یا تیر و کمان قلابسنگی یک سلاح سرد دستی است که با پرتاب سنگ یا گلوله فلزی به هدف خود حمله می‌کند. این ابزار از یک دسته Y شکل (انواع قدیمی معمولاً چوبی) تشکیل می‌شود که به دو انتهای دسته نوارهای لاستیکی بسته شده‌است. در انتهای دیگر نوار لاستیکی کفه‌ای معمولاً از جنس چرم یا لاستیک قرار دارد که دو نوار را به هم وصل می‌کند. این کفه محل قرار گرفتن تکه سنگ است.

چگونه تیرکمان سنگی را پرتاب کنیم:

برای فرد راست دست:  ابتدا دسته Y شکل را در دست چپ می‌گیریم.
سنگ را داخل کفه می‌گذاریم.
کفه را که سنگ را در برگرفته با دست راست می‌گیریم.
کفه را می‌کشیم که در نهایت نوارهای لاستیکی کشیده شده
و نهایتاً” سنگ را به سوی هدف شلیک می‌کنیم.


عکسهای تیرکمان سنگی یا قلابسنگی

تیرکمان سنگی

تیرکمان سنگی

تیرکمون سنگی

تیرکمون سنگی

 

قلابسنگی

قلابسنگی

دیدگاه خود را بگذارید