اهنگ مهوش پریوش چه بد کرد شوهر کرد

دانلود آهنگ نوستالژیک جلال همتی  پریوش

اهنگ دیگه حالی به ادم میمونه نه والا

دانلود اهنگ مهوش گریوش چه بد کرد

مهوش پریوش چه بد کرد غلط کرد شوهر کرد همه را دربدر کرد

دیگه حالی به ادم میمونه نه والا احوالی به آدم میمونه نه بلا

 

 

دانلود اهنگ دیگه حالی به ادم میمونه نه والا

Download Mp3


متن اهنگ دیشب پریشب پریوش چه بد شوهر کرد

مهین تاج    افت   شهپر

مهوش پریوش چه بد کرد غلط کرد شوهر کرد همه را دربدر کرد

پریوش چه بد کرد غلط کرد شوهر کرد همه را دربدر کرد

خودشو خونین جگر کرد

دیگه حالی به ادم میمونه نه والا

احوالی به آدم میمونه نه بلا

دیگه حالی به آدم میمونه نه والا

احوالی به آدم میمونه نه بلا

پری گلی به جمالت پری شکر کلامت


Jalal Hemat – PariVash

دیدگاه خود را بگذارید