اهنگ دولدور ادنان

دانلود اهنگ قدیمی و نوستالژیک دولدور از عدنان سنسیس

اهنگ خاطره انگیز عدنان دلدور میخانه

Download Song Adnan Doldur Meyhanec

ایچریم ارکاداش بنیم دردیم چوک

دولدور ور میحانه چی هچ بیتمیور دت لریم

 

دانلود اهنگ دولدور از ادنان سنسیس

Download Mp3


معنی و ترجمه اهنگ دولدور از عدنان

ایچریم ار کاداش بنیم دردیم چوک

 مینوشم رفیق دردم زیاد است

ایچریم ار. کاداش دردیمه چاره یوک

 مینوشم رفیق چاره ای به دردم وجود ندارد

ایچریم ار کاداش بو گون کیفیم یوک

 مینوشم رفیق امروز حالم خوب نیست

ایچریم ار کاداش تادیم توزوم یوک

  مینوشم رفیق رنگو روحی برای زندگیم باقی نیست

دوست لاراجی سویلری دوشمانلارا سوینه دوی سون

دوستانم سخنان تلخی زدنند دشمنانم با خوشحالی بشنوند

بیر بویوک ایچدیم بن شفا لار اولسون

وقتی مینوشم من شفایه بدنم گردد

دوست لاراجی سویلر دوشمانلارا سوینه دوی سون

دوستانم سخنان تلخی زدند دشمنانم باخوشحالی بشنوند

بیر بویوک دویردیم بن شفـــا .لار اولسون

وقتی غلط میدم درونم شفایه بدنم گردد

مزم بیر از پینیربیر ازدا زیتیــــــن اولسون

مزه ام کمی پنیر و کمی زیتون باشد

آهنگ دولدور از ادنان

ایچریم ار کاداش ایچریم ایشده

مینوشم رفیق مینوشم الان

دولدور ور میخانه چی بوش قالماسین کادهیم

پرکن تو شراب رابده میخانه چی خالی نماند استکانم

دولدور ور میحانه چی هچ بیتمیور دت لریم

پرکن تو شراب را بده میخانه چی اصلا درد هایم تموم نمیشه

دولدورور میحانه چی چابک دولدور ایچریم

دولدور دولدور دولدور


آهنگ ترکی ادنان دولدور

دانلود اهنگهای قدیمی و خاطره انگیز در سایت نوستالژیک دات ای ار

دیدگاه خود را بگذارید