اهنگ این دودا واست چه خوبه دایی

دانلود آهنگ این دودا واست چه خوبه دایی خلسه

آهنگ خلصه و تی دی با نام همینجاست

پلو رد شدی خیالت نبود سوخته واست دل سیگارت هنوز

اگه مخت ولش بکنن مشکلو میکنی تو لا علفا گمش

اوضاع منم از قدیم همینه مث قافیه شدم بقلیم ردیفه

توی مخ توهم ترافیک شدید نشستی به فکر ترایی که زدی

 

 

دانلود اهنگ خلسه این دوده واست چه خوبه دایی

Download Mp3


متن آهنگ خلسه T Dey همینجاست

همینجاست اونجایی که یه عمره معطلشی

بی غمو بی ساعتو عقربه ای

پس نخند بیا

پلو رد شدی خیالت نبود

سوخته واست دل سیگارت هنوز

میگذری دل شبو میشکفی صدا جیغ گربه ها نگا میخوانت هنوز

این مردمت یه روز اشک میریزن فرداشم اون بیرون جشن میگیرن

توهم تو خودتی درگیری نه کل سلولات دردی میگن

که غریبه ها حفظن و آشنات نمیتونه

جای پای ادما رو اسفالت نمیمونه

همینجاست اونجایی که یه عمره معطلشی

بی غمو بی ساعتو عقربه ای پس نخند بیا

سربه راه نیستیو روبه راهی

این دودا واست چه خوبه دایی

یه گوشه جایی این دنیا میخوای

واسش یه عمره معطل کوچه هایی

اوضاع منم از قدیم همینه

مث قافیه شدم بغلیم ردیفه

نزنیم پردیه عقبیم همیشه عزرائیل

قبل پنج نبریم کنیمه

میگیرن فکرامو ازم دوتا دخترام الهامو غزل

ندارم حس جنگیدن اما هرشب میکنم پیکارو بقل

توی مخ توهم ترافیکه شدید نشستی به فکر ترایی که زدی


دیدگاه خود را بگذارید