آهنگ سپیده ازون روز که بابام پژو خریده

آهنگ طنز سپیده از اون روز که بابام پژو خریده

دانلود اهنگ سپیده به صورت طنز و خنده دار  😆 

غروب شد باز خیالت به سرم زد سپیده بابام بازم تو گوش مادرم زد سپیده

نه یک شب نه دو شب هرشبو هرشب اینجا دعواس

سپیده ازون روز که بابام پژو خریده خونه ما یه روز خوش ندیده

 

 

دانلود آهنگ سپیده ازون روز که بابات پژو خریده Mp3

Download Mp3


متن اهنگ طنز سپیده ازون روز که بابات تاکسی خریده

غروب شد باز خیالت به سرم زد سپیده

بابام بازم تو گوش مادرم زد سپیده

نه یک شب نه دو شب هرشبو هرشب اینجا دعواس

سپیده ازون روز که بابام پژو خریده یادش رفته چطور اینجا رسیده

سپیده تو بابات خیلی با جنبه س

الگانس داره اما راستی مرده

تو خونه با همه کس مهربونه  با هیچکس تاحالا بدی نکرده

دانلود آهنگ طنز و خنده دار سپیده


دیدگاه خود را بگذارید